Jak zrezygnować ze stażu zawodowego z urzędu pracy?

Staż z urzędu pracy to doskonała okazja przede wszystkim dla młodych ludzi, a więc tych, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego. Zakończenie edukacji, czy to na etapie szkoły średniej, czy też studiów stawia przed nami wyzwanie, jakim jest rynek pracy. Znalezienie zatrudnienia bez posiadania jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego może być niezwykle trudne, z pomocą więc przychodzą staże zawodowe, na które możemy zostać skierowani między innymi z urzędu pracy. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy takowy staż okazuje się być zupełnie czymś innym, niż miał być – innymi słowy, jest całkowicie nieudany.

Konsekwencje rezygnacji ze stażu z urzędu pracy.

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która została skierowana na staż, może zrezygnować z niego tylko i wyłącznie wtedy, gdy motywowane jest to jedną z kilku określonych sytuacji. Jest to między innymi podjęcie pracy na umowę o pracę, dalsze kontynuowanie nauki, otworzenie działalności czy też wtedy, gdy nasz pracodawca nie realizuje programu stażowego. Jeżeli rozwiązanie umowy o staż nie jest podyktowane żadną z powyższych sytuacji, na taką osobę czekają konsekwencje w postaci utraty statusu osoby bezrobotnej na określony czas.

Rezygnacja ze stażu bez konsekwencji.

Nagminnym jest, że pracodawcy przyjmujący osoby na staż wykorzystują je do wypełniania dodatkowych obowiązków, które nie zostały określone w umowie – jest to jak najbardziej odpowiedni powód do tego, by z takiego stażu zrezygnować. Jeżeli jednak ze strony pracodawcy nie możemy doszukać się żadnych nieprawidłowości, a to jedynie staż okazał się czymś innym, niż oczekiwaliśmy – nie pozostaje nam nic innego, jak zwyczajnie zacisnąć zęby i dotrwać do jego końca, lub porozumieć się z pracodawcą o możliwości oddelegowania nas do innych zadań.