Kierownik budowy – uprawnienia i obowiązki

Jakie uprawnienia i obowiązki posiada kierownik budowy?

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za całokształt prac związanych z realizacją inwestycji budowlanej. To on sprawuje nadzór nad pracownikami, kontroluje jakość wykonywanych prac oraz dba o bezpieczeństwo na budowie. Ale co dokładnie należy do obowiązków kierownika budowy i jakie uprawnienia posiada?

Uprawnienia kierownika budowy

Kierownik budowy posiada szereg uprawnień, które pozwalają mu sprawnie kierować pracami na budowie. Do najważniejszych uprawnień kierownika budowy należą:

 • Podejmowanie decyzji dotyczących realizacji inwestycji budowlanej
 • Nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych zgodnie z projektem i umową
 • Kontrola jakości wykonywanych prac oraz zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami i normami
 • Koordynowanie działań podwykonawców i innych pracowników na budowie
 • Dbanie o bezpieczeństwo na budowie i przestrzeganie przepisów BHP
 • Reprezentowanie inwestora w kontaktach z projektantami, dostawcami oraz nadzorem budowlanym

Obowiązki kierownika budowy

Oprócz uprawnień, kierownik budowy ma również szereg obowiązków, które musi wypełniać w trakcie realizacji inwestycji budowlanej. Do głównych obowiązków kierownika budowy należą:

 • Przygotowywanie harmonogramu prac budowlanych i ich nadzór
 • Koordynowanie działań podwykonawców i innych pracowników na budowie
 • Dbanie o prawidłowe wykonanie prac zgodnie z projektem i umową
 • Kontrola jakości wykonywanych prac oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami
 • Dbanie o bezpieczeństwo pracowników i wymagania od nich przestrzegania wszystkich zasad

Więcej informacji na temat budowy znajdziesz w serwisie https://projektowa.pl/.

Zestawiając wszystkie informacje, kierownik budowy to odpowiedzialna i ważna rola w realizacji inwestycji budowlanej. Posiada on szereg uprawnień i obowiązków, które pozwalają mu skutecznie kierować pracami na budowie oraz zapewniać ich jakość i bezpieczeństwo. Ważne jest, aby kierownik budowy był odpowiedzialny, doświadczony i dysponował wiedzą z zakresu budownictwa oraz przepisów BHP, co pozwoli na sprawną i bezproblemową realizację inwestycji.