Jak zlikwidować spółkę?

Gdy formuła prowadzonej działalności uległa wyczerpaniu, wspólnicy nie potrafią lub nie chcą się dogadać, a piętrzące się problemy w krótkiej perspektywie czasu mogą prowadzić do niewypłacalności, wspólnicy mogą zdecydować o sprzedaży firmy lub jej zamknięciu. Likwidowanie spółki wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych, dopiero wówczas sąd może ogłosić o jej wykreśleniu z rejestru.

Dlaczego spółki są likwidowane?

Przyczyn likwidacji spółek jest wiele, od ekonomicznych zaczynając, przez prawne, a na osobistych kończąc. Sytuacją skłaniającą do rozwiązania tego typu formy działalności może być osobisty konflikt pomiędzy współwłaścicielami, niepowodzenie biznesowe, które grozi ryzykiem powstania długów i konieczności ich spłacania z osobistego majątku (jeśli forma prawna spółki zakłada taką opcję), chęć rozpoczęcia innego rodzaju działalności i brak czasu na prowadzenie obecnego biznesu, choroba lub wiek jednego ze współwłaścicieli, który skłania go do przejścia na emeryturę, ogólne zmęczenie biznesem czy brak możliwości porozumienia co do dalszych kierunków rozwoju spółki. Likwidowanie spółki jest oczywiście tylko jedną z możliwych opcji wycofania się z prowadzonego biznesu. Znacznie częściej udziały w firmie są po prostu odsprzedawane. Niekiedy pojawia się w związku z tym konieczność zmiany formy prawnej spółki.

Procedura likwidacyjna

W związku z tym, że spółka jest formą zorganizowaną i zarejestrowaną w KRS, zamknięcie tego typu działalności wymaga zgody sądu. Warto również pamiętać, że do zamknięcia spółki potrzebna jest wspólna decyzja jej współwłaścicieli. Wspólnicy podejmują uchwałę o likwidacji i wskazują likwidatora lub likwidatorów. Dopiero wówczas powołany likwidator wypełnia dokumenty do KRS i zgłasza proces otwarcia likwidacji. W następnym etapie likwidator zajmuje się spłaceniem wszelkich zobowiązań spółki i podziałem jej majątku na wspólników. Wówczas wspólnicy podejmują uchwałę o zakończeniu likwidacji i likwidator zgłasza wniosek do sądu o wykreślenie spółki z rejestru. Ostateczną decyzję podejmuje sąd. Gdy wyrok sądu się uprawomocni, spółka przestaje istnieć. Likwidowanie spółki wydaje się proste, jednak w przypadku istnienia konfliktu pomiędzy wspólnikami dojście do porozumienia może być trudne. Dlatego procedury likwidacyjne często powierza się bezstronnym prawnikom.

Jeśli współwłaściciele nie planują sprzedaży swoich udziałów, a jedynie chcą zakończyć działalność, wówczas zlikwidowanie spółki wydaje się jedyną sensowną opcją. Wystarczy spłacić zobowiązania, podzielić majątek i złożyć odpowiednie wnioski do określonych instytucji.