Kierowca manewrowy za granicą – praca bez wyjazdów na długie trasy

Praca na stanowisku kierowcy zawodowego wiąże się z wykonywaniem i realizacją przewozów drogowych różnego typu. Istnieje wiele specjalizacji, w których poszczególni kierowcy mogą się realizować zawodowo. Na rynku pracy dostępne są oferty pracy skierowane m.in. do kierowców samochodów ciężarowych, kierowców autobusów czy dostawców w firmach kurierskich. Specjalny odłam na rynku pracy stanowi branża transportu specjalnego lub specjalistycznego, związanego z przewozem towarów ponad gabarytowych bądź realizowanego w nietypowych, trudnych warunkach pracy. Do tej specjalistycznej grupy kierowców należą kierowcy manewrowi. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym zajmuje się osoba na tym stanowisku, jakie musi posiadać kwalifikacje, ile wynoszą jej zarobki oraz gdzie może znaleźć zatrudnienie.

Kim jest kierowca manewrowy?

Kierowca manewrowy to pracownik fizyczny zajmujący się transportem wewnętrznym w siedzibie firmy, do którego najważniejszych obowiązków należy jazda po placu manewrowym i transport ładunków w jego obrębie. Do zadań kierowcy manewrowego należy zatem m.in. manewrowanie specjalistycznymi pojazdami ciężarowymi celem rozładunku bądź załadunku towaru na terenie firmy, zgodnie z otrzymywanymi od dyspozytorów dyspozycjami (np. przestawianie kontenerów BDF pod rampy załadunkowe i rozładunkowe). Jako kierowca C+E powinien on również dbać o stan techniczny obsługiwanych pojazdów i kontenerów.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat do pracy na stanowisko kierowcy manewrowego?

Do najczęściej wymaganych od kandydatów na kierowców manewrowych przez pracodawców kwalifikacji należą te związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem oraz przyszłymi obowiązkami. Kierowca na kontenery powinien posiadać:

  • doświadczenie zawodowe w dziedzinie transportu drogowego (najlepiej kilkuletnie i udokumentowane, związane z przestawianiem kontenerów BDF),
  • prawo jazdy kategorii C+E,
  • kartę kierowcy,
  • w przypadku pracy za granicą – podstawową znajomość słownictwa branżowego związanego z transportem (np. w języku niemieckim).

Kandydat na kierowcę manewrowego powinien ponadto być sprawny fizycznie, przygotowany do tego typu pracy oraz dyspozycyjny od poniedziałku do piątku oraz – jeśli to możliwe – w soboty.

Ile zarabia kierowca manewrowy?

Jednym z najlepiej płatnych zawodów w branży transportowej jest kierowca. Kontenery, jakie on obsługuje w trakcie jazdy na placu manewrowym stanowią rodzaj transportu specjalistycznego. W związku z powyższym kierowca C+E jako kierowca specjalistyczny, manewrowy może liczyć na dobre zarobki, tj. od 2300€ do 2500€ netto (na rękę).

Gdzie może znaleźć zatrudnienie kierowca manewrowy?

Kierowca manewrowy znaleźć może pracę zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym – w kraju bądź za granicą. Najczęściej kierowcy manewrowi zatrudniani są w dużych firmach transportowych, centrach spedycyjnych i logistycznych, magazynach i bazach dużych specjalistycznych przedsiębiorstw branżowych, np. wykorzystujących kontenery BDF.

Jak znaleźć atrakcyjną ofertę pracy jako kierowca manewrowy?

Ofert w branży transportu specjalnego, np. na stanowisko kierowcy manewrowego, warto szukać w Internecie, biurach pośrednictwa pracy za granicą oraz agencjach zatrudnienia. Nawiązując współpracę z tego typu instytucją zyskujemy gwarancję bezpiecznego i stabilnego zatrudnienia oraz wsparcie na każdym etapie rekrutacyjnym.

Dlaczego warto zostać kierowcą manewrowym? 

Choć praca na stanowisku kierowcy manewrowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością za wykonywaną pracę, podjęcie takiego zajęcia niesie ze sobą wiele korzyści m.in.:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony z zagraniczną (np. niemiecką) firmą,
  • zatrudnienie na miejscu, stacjonarnie – jest to praca w bazie firmy, bez wyjazdów w długie trasy,
  • czas pracy w systemie trzyzmianowym według wcześniej ustalonego grafiku – w przypadku ofert za granicą, tzw. 3/1, 2/1,
  • pewne i atrakcyjne wynagrodzenie (w pełni opodatkowane i zaliczkowane),
  • pakiet świadczeń socjalnych obowiązujących w kraju zatrudnienia (np. w Niemczech: Kindergeld, budowanie niemieckiej emerytury, ubezpieczenie grupowe),
  • a nawet – bezpłatne zakwaterowanie w miejscu zatrudnienia lub w jego bliskiej okolicy.