Umowa o zaufaniu poufności – czym jest i dlaczego musisz ją podpisywać?

Umowa o zachowaniu poufności jest dokumentem, czy też kontraktem, który zawierany jest pomiędzy – najczęściej – dwoma stronami. Taka umowa może zostać podpisana zarówno przez firmy, jak i pracowników a ich pracodawcę. Tego rodzaju dokument na celu zachować w tajemnicy określone informacje.

Co zawiera umowa o zachowaniu poufności?

Każda umowa o zachowaniu poufności powinna zawierać jasną definicję tego, co uznawane jest za informację poufną. Znajdziemy tam również czas trwania umowy – często zbiega on się z okresem zatrudnienia, jeżeli dana osoba jest zatrudniona na czas określony. Określone powinno być także to, w jakim celu należy zachować poufność. W takiej umowie znajdziemy także informacje związane z bezpieczeństwem, do których dostosować mają się strony, a które mają na celu zapobiegnięcie rozpowszechnieniu danej informacji. Umowa o zachowaniu zawierać będzie konsekwencje i kary za ewentualne złamanie umowy, jak i instrukcje co do tego, jak powinno się postąpić po zakończeniu umowy. Warto nadmienić, że tego rodzaju umowa nie jest regulowana przez Polskie prawo, a obydwie strony mają możliwość uwzględnienia w niej dowolnej treści – wspomniane wyżej punkty powinny, lecz nie muszą, znaleźć się w takiej umowie.

W jakim celu zawierana jest umowa o zachowaniu poufności?

Jak można się domyśleć – tego rodzaju umowa na celu uchronić tajemnice danej firmy, najczęściej związane z realizowanymi projektami lub klientami danego przedsiębiorstwa. Wypłynięcie takich informacji mogłoby przynieść firmie ewentualne szkody – zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. Jeżeli