Stworzenie CV po liceum ogólnokształcącym

Ukończyliśmy liceum, zdaliśmy maturę i oczywistym wyborem wydają się studia. Nie wszyscy jednak pragną kontynuować swoją edukację, a jeszcze inni zwyczajnie chcą tego dokonać w późniejszym czasie. Pozostaje nam więc znalezienie zatrudnienia, a to rodzi potrzebę stworzenia CV – jak jednak to zrobić, jeżeli jesteśmy jedynie świeżo upieczonym absolwentem szkoły?

Co warto odnotować w CV?

Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, musimy skupić się na pozostałych aspektach, które są warte odnotowania w CV. Są to więc nasze dotychczasowe osiągnięcia – być może w szkole pełniliśmy rolę przewodniczącego, byliśmy laureatami olimpiad czy braliśmy udział w specjalistycznych szkoleniach lub praktykach. Wszystko to jest warte wspomnienia, jeżeli nie możemy zainteresować rekrutera naszym doświadczeniem zawodowym, spróbujmy tego dokonać naszą osobą i osiągnięciami. Stworzenie CV nie jest niczym trudnym, w internecie istnieje pełno stron i serwisów umożliwiających wykorzystanie gotowych już wzorów. Warto również umieścić w CV nasz cel zawodowy – jest to rubryka, w której pokrótce opisać możemy nasze cele zawodowe oraz planowany sposób ich realizacji.

Czego unikać podczas tworzenia CV?

Brak profesjonalizmu to coś, co niemal natychmiast sprawi, że dany rekruter lub pracodawca nie będzie nami zainteresowany. Jeżeli zamierzamy umieścić w CV zdjęcie, powinno one przypominać format znany nam z legitymacji szkolnej. Równie istotny jest nasz adres e-mail, który należy podać jako jedna z preferowanych dróg kontaktu – najlepiej, jeżeli składać się będzie z naszego imienia oraz nazwiska lub inicjałów. Unikajmy wykorzystywania pseudonimów, zdrobnień i tym podobnych rzeczy.