Jak wyjść z długów? Polskie prawo a dłużnicy

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, toteż niejednokrotnie zdarzyć się może, że nasze życie potoczy się w sposób, o jakim byśmy nawet nie pomyśleli. Spłata zaciągniętych w przeszłości kredytów lub pożyczek może stać się zwyczajnie niemożliwa, ze względu na naszą aktualną sytuację finansową – wiele osób popełnia przy tym poważny błąd i tym samym stara się ratować, sięgając po kolejny kredyt celem spłaty poprzedniego. Nietrudno w takim przypadku wpaść w spiralę zadłużenia, z której nie będziemy w stanie się wyplątać.

Polskie prawo a dłużnicy.

Każda osoba posiadająca jakikolwiek dług, ma prawo wnioskować o przynajmniej jego częściowe umorzenie. W tym celu należy sporządzić odpowiedni wniosek i w odpowiedni sposób uargumentować fakt, że nie jesteśmy w stanie sprostać spłacie ciążącego na nas zadłużenia. Wszystko jest jednak zależne tylko i wyłącznie od dobrej woli naszego wierzyciela, rzadko kiedy bank lub firma pożyczkowa zdecyduje się całkowicie umorzyć dług, natomiast bardziej przychylny będzie przynajmniej częściowemu umorzeniu wierzytelności, co pozwoli mu odzyskać część pieniędzy.

Upadłość konsumencka.

Każdy dłużnik może także ogłosić upadłość konsumencką, w tym jednak przypadku – cała sprawa przechodzić będzie przez wymiar prawny, a więc sąd. Na wniosek dłużnika to właśnie sąd zadecyduje o tym, czy takowy wniosek przyjmie, czy też nie. Istotna jest, tak jak w poprzednim przypadku, odpowiednia argumentacja i dowody świadczące o niekorzystnej sytuacji finansowej, co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości spłaty zadłużenia.