Mobbing – czym się objawia i w jaki sposób możemy się bronić?

Całe szczęście – prawa pracownicze są na o wiele wyższym poziomie, niż miało to miejsce jeszcze przed kilkunastoma laty. Zmienia się także mentalność obecnego społeczeństwa, które pracy nie traktuje jako czegoś, czego zwyczajnie nie można zmienić. Niestety, nawet i w tych czasach zdarza się, że pracodawca w sposób jawny działa na niekorzyść swojego pracownika – jednym z takich zjawisk jest opisywany w tym artykule mobbing. Czym się cechuje i – co najważniejsze – jak możemy niemu przeciwdziałać?

Czym jest mobbing?

Posiłkując się informacjami z Kodeksu pracy, który jasno stanowi, czym jest mobbing – możemy się dowiedzieć, że są to działania skierowane wobec pracownika w sposób pośredni lub bezpośredni, a które noszą znamiona uporczywego i długotrwałego nękania. Za nękanie uznać możemy jawne ośmieszanie pracownika, poniżanie, wykluczenie go z udziału w zadaniach wraz z pozostałymi współpracownikami, czy stosowanie wobec pracownika obraźliwych określeń. W większości przypadków – mobbing jest związany, przede wszystkim, z przemocą fizyczną. Zdarzają się także przypadki stosowanie przez pracodawcę przemocy fizycznej. Kodeks pracy opisuje również, by takie zjawisko mogło zostać uznane za mobbing, musi trwać przynajmniej 6 miesięcy i cechować się regularnością.

Mobbing – jak możemy się bronić?

Niestety, obrona przed mobbingiem jest niezwykle trudnym zadaniem – od poszkodowanego pracownika wymaga się bowiem tego, by to on dostarczył dowody będące potwierdzeniem takiego zjawiska. W większości przypadków – mało kto decyduje się na podjęcie tego rodzaju batalii, toteż pracownicy, będący ofiarami mobbingu, najczęściej decydują się po prostu na odejście z pracy, a ich pracodawca pozostaje bezkarny. Jeżeli jednak posiadamy odpowiednie dowody – możemy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy, a w sytuacji, gdy sprawcą mobbingu jest jeden ze współpracowników – bezpośrednio do naszego pracodawcy.