Szkolenie Management 3.0 Foundation Workshop z myślą o efektywnym zarządzaniu

Zarządzanie organizacją czy zespołem wymaga ciągłej nauki i rozwoju, by móc sprostać największym oczekiwaniom. Złożoność zjawisk, jakie zachodzą podczas zarządzania, jest ogromna, a dobrego menedżera da się poznać po tym, że jest w stanie wspierać swój zespół w realizacji wszystkich zadań, którym musi stawić czoła, w ciągle zmieniających się okolicznościach. Szczególnym wyzwaniem jest zarządzanie zespołami w zwinnych środowiskach pracy, gdzie korzysta się ze zwinnych metodyk i frameworków. Dlatego narodziła się koncepcja Management 3.0, która jest kolekcją narzędzi, praktyk i gier, wspierających zarządzanie ludźmi w zwinnych organizacjach. W poznaniu tego tematu pomoże szkolenie Management 3.0 Foundation Workshop.

O czym są warsztaty Management 3.0 Foundation Workshop i do kogo są skierowane?

Management 3.0 Foundation Workshop to szkolenie z podstaw wiedzy o zwinnym zarządzaniu ludźmi. Uczestnicy (zarówno kadra zarządzająca, jak i członkowie zespołów), dzięki poznaniu podczas warsztatów różnych praktyk i narzędzi staną się bardziej kompetentni w zakresie delegowania pracy, zarządzania wiedzą, budowaniu wzajemnej motywacji do działania. Kurs sprawdzi się w każdym środowisku pracy, jest uniwersalny.

Szczególnie skorzystają na nim liderzy zespołów, Scrum Masterzy, menedżerowie projektów czy osoby, które odpowiadają za budowanie współpracy w firmie. Oprócz tego szkolenie przydatne będzie chociażby dla działów HR, nauczycieli i dydaktyków.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu

Szkolenie Management 3.0 Foundation Workshop zwiększy umiejętność tworzenia w pracy warunków, które są niezbędne do skutecznej samoorganizacji zespołów. Dzięki temu zarówno managerowie, jak i pracownicy będą potrafili utrzymać wysokie zaangażowanie i wewnętrzną motywację. Ponadto podczas kursu uczestnicy poznają sprawdzone praktyki umożliwiające zarządzanie wiedzą w zespole, przeprowadzanie efektywnej retrospektywy, czy efektywne wdrażanie zmian w organizacji.

Dodatkowo uczestnicy po zakończeniu szkolenia, w oparciu o myślenie złożonościowe, będą potrafili lepiej zdiagnozować sytuację w zespole oraz organizacji. Pozwoli im to trafnie dostosowywać określone praktyki zarządzania do potrzeb zespołu i poszczególnych pracowników. A jest to możliwe dzięki nabyciu umiejętności, które pozwolą zweryfikować stosowane dotychczas metody.

Podsumowując, szkolenie Management 3.0 Foundation Workshop pozwoli stać się uczestnikowi skutecznym managerem i liderem oraz efektywnym członkiem zespołu.

Management 3.0 Foundation Workshop – plan szkolenia

Szkolenie trwa dwa dni po 8 godzin, jest akredytowane i prowadzone w języku polskim. Kurs może odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Management 3.0 Foundation Workshop składa się z dziewięciu modułów: Zarządzanie i przywództwo, Pryncypia, Myślenie złożonościowe, Motywacja i zaangażowanie, Delegowanie i empowerment, Wartości i kultura, Rozwijanie kompetencji, Skalowanie struktury organizacyjnej oraz Zarządzanie zmianą.

Uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat w języku angielskim, który potwierdza udział w szkoleniu Management 3.0 Foundation Workshop. W celu otrzymania tego certyfikatu nie jest konieczne podejście do egzaminu.

Ukończenie warsztatów pozwala dodatkowo ubiegać się o licencję Facilitatora Management 3.0. Facylitator to trener, który współpracuje z organizacją, która rozwija Management 3.0, widnieje w bazie facylitatorów i ma uprawnienia do realizacji akredytowanych szkoleń Management 3.0.  Uczestnik może ubiegać się o tę licencję do 12 miesięcy po realizacji szkolenia Management 3.0, po tym, jak spełni wszystkie wymogi, zgodnie z informacjami przedstawionymi na oficjalnej stronie Management 3.0.