Czym jest mobbing i jak się przed nim bronić?

Mobbing to zjawisko, które towarzyszyło pracownikom niemal od zawsze. Niepewna sytuacja życiowa, niewielki rynek pracy i widmo potencjalnego zwolnienia skutecznie tłumiło jakiekolwiek próby walczenia z mobbingiem. Dopiero za sprawą internetu jak i poprawy warunków większości pracowników, o mobbingu zaczęto mówić otwarcie.

Czym jest mobbing?

 

Mobbing może przyjmować wiele form i rodzajów – począwszy od sporadycznych, acz powtarzających się czynności lub też działań, które stosowane są przez pracodawcę nieustannie. Definicja mobbingu mówi jasno, iż jest to jakiekolwiek działanie na szkodę pracownika, w tym jego prześladowanie, nękanie, zastraszania czy stosowanie przemocy psychicznej. Przykładem mobbingu może być szantażowanie pracownika zwolnieniem, upokarzanie go przy innych współpracownikach, utrudnianie im wykonywania swoich obowiązków. Mobbingiem określa się również działanie pracodawcy, który wymaga od swojego pracownika wykonywania pracy po godzinach.

Mobbing – jak się obronić?

 

Zjawisko mobbingu zostało uwzględnione w Polskim kodeksie pracy. Określono w nim, iż jest to wszelkie działanie lub zachowanie skierowane ku pracownikowi, które mają charakter nękania. To, co może być nieco szokujące to to, iż takie czynności mogą zostać uznane za mobbing tylko wtedy, gdy trwają przez minimum pół roku. Wszelkie przejawy mobbingu należy zgłaszać do PIP – Państwowej Inspekcji Pracy. Za wszelki mobbing bezwzględnie odpowiada pracodawca, nawet jeżeli nie miał o nim pojęcia i bezpośrednio, lub pośrednio w nim nie uczestniczył. Jeżeli takie działania skutkowały wpływem na stan zdrowia pracownika, przysługuje mu odszkodowanie. Polskie prawo przewiduje karę grzywny lub dwóch lat pozbawienia wolności dla osób, które dopuściły się mobbingu w pracy.