Praca dla osób nieletnich

Wiele młodych osób poszukuje zatrudnienia, co najczęściej jest motywowane chęcią zdobycia dodatkowych i przede wszystkim – własnych pieniędzy. Taka praca to także niezwykle ważne i pouczające doświadczenie, które może przygotować młode osoby do rozwoju ich kariery zawodowej w przyszłości. Gdzie można znaleźć taką pracę i o czym należy pamiętać?

Minimalny wiek.

Polskie prawo dopuszcza, by osoba nieletnia była w stanie podjąć pracę, jest to jednak możliwe dopiero po ukończeniu 15 roku życia. Taka osoba może zostać legalnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

W jakiej branży znaleźć może zatrudnienie nieletni?

Młodociany pracownik może zostać zatrudniony na stanowisku, które wymaga od niego wykonywania jedynie lekkich prac. Przykładem może więc być roznoszenie ulotek, wykładanie towaru w sklepie. Większość młodych pracowników może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w okresie letnim, kiedy zaczyna się okres turystyczny. Dane stanowiska najczęściej związane będą ze sprzedażą pamiątek lub lodów.

Jakie prawa przysługują nieletniemu pracownikowi?

Młodociany pracownik, który nie ukończył 16 roku życia, nie może pracować dłużej, niż 6 godzin dziennie. Powyżej tego wieku czas ten wynosi 8 godzin. Nieletniemu pracownikowi przysługuje również możliwość wzięcia urlopu, które uzyskiwane jest po przepracowaniu minimum 6 miesięcy.